Französische Suiten

Französische Suiten

 

BWV 812
Suite No. 1 in d-Moll
Cap-XML XML PDF Midi
BWV 813
Suite No. 2 in c-Moll
Cap-XML XML PDF Midi
BWV 813a
Alternatives Menuett
Cap-XML XML PDF Midi
BWV 814
Suite No. 3 in h-Moll
Cap-XML XML PDF Midi
BWV 815
Suite No. 4 in Es-Dur
Cap-XML XML PDF Midi
BWV 815
Alternatives Menuett
Cap-XML XML PDF Midi
BWV 815a
Suite No. 4 in Es-Dur (Variante)
Cap-XML XML PDF Midi
BWV 816
Suite No. 5 in G-Dur
Cap-XML XML PDF Midi
BWV 817
Suite No. 6 in E-Dur
Cap-XML XML PDF Midi