Jean François Dandrieu
(1682-1738)


Magnificat in a-Moll.

Capella

CAPXML

XML

PDF

MidiMagnificat in g-Dorisch.

Capella

CAPXML

XML

PDF

MidiOfertoire. Plein jeu

Capella

CAPXML

XML

PDF

MidiPrélude in G-Dur

Capella

CAPXML

XML

PDF

MidiPrélude et Fugue d'un Ofertoire

Capella

CAPXML

XML

PDF

Midi